Siirry sisältöön

Kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan Väliväylän alueelle Ruokokosken padon yläpuolelta Valkealan–Luumäen rajalta Taikinakosken alapuolelle Valkealan–Luumäen rajalle, koko alueella.

  1. Kalastus:  Lupa oikeuttaa kalastukseen vapavälineillä. Pyydyksenä tulee olla  perho tai uistin, jolla on selvä liike.  Kalan tahallinen tartuttaminen ulkopuolelta (rokastaminen) on kielletty.  Harppuunakalas- tus sukeltamalla ja muulla tavoin on kielletty. Muualta kuin suun ja pään alueelta kiinni tarttuneet kalat on välittömästi laskettava takaisin. Onkiminen, pilkkiminen ja KL 8 §:ssä tarkoitettu viehekalastus ns. läänikohtiasella luvalla on kielletty virta- ja koskialueilla. Virta- ja koskialueilla kalastus veneestä on sallittu vain soutaen.
  2. Kalastuslupa: Kalastuslupa on henkilökohtainen ja se on esitettävä kalastuksen valvojalle vaadittaessa.
  3. Alamitat: Alamittaisen kalan tappaminen ja hallussapito on kielletty. Hallussapito aihettaa kalastus- luvan välittömän menettämisen. Alamitat: rasvaevällinen taimen on rauhoitettu , taimen rasvaevätön 40 cm, harjus 35 cm. Kuha 50 cm
  4. Kalastusjärjestys:  Kalastusta tulee kierrättää niin, ettei yksi kalastaja varaa samaa paikkaa enem- pää kuin 15 minuuttia, jos paikalle on pyrkimässä muita kalastajia. Kalastus etenee alavirtaan.
  5. Saalisrajoitus:  Saalisrajoitus järvitaimen  2 kalaa / lupavuorokausi.
  6. Saalisilmoitus:  Kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saaliinsa ilmoitustaulujen yhteydessä oleviin saalispäiväkirjoihin. Saalisilmoituksin ohjaat hoitotoimikuntaa kalan istutusten suunnittelussa.
  7. Käyttäytyminen: Kalastusta asuintalojen ja kesämökkien läheisyydessä on vältettävä, jos siitä aihetuu haittaa tai häiriötä.  Yksityislaiturien käyttö on ehdottomasti kielletty, ilman omistajan lupaa.
  8. Tulenteko:  On sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla (laavulla tai kodalla), paikalle tuoduilla tai omilla puilla.   Aina tulentekijän omalla vastuulla.
  9. Yleinen järjestys: Ympäristöön ei saa jättää roskia, kukin alueella kalastava ja retkeilevä huolehtii omien roskien pois kuljetuksesta alueelta. Leiriytyminen alueella on sallittu vain maanomistajan luvalla. Ajoneuvot on pysäköitävä osoitetuille pysäköintialueille tai siten, ettei niistä aiheudu haittaa muulle liikenteelle.   Alueen  tiedotuskeskus on Sulkukoskella, jossa on myös laavu. 

Järvitaimenen rauhoitusaikana  01.10. – 30.11.  kalastus koskialueilla on kielletty.

Kalastusalue pidättää oikeuden määrätä koskialueille täydellisen, enintään viikon pituisen istutusrauhoituksen. Mahdollisesta rauhoitusajasta saa tiedon lupien myyjiltä ja ilmoitustauluilta.